پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

 

بالاترین تناژ جهت بوجاری و پاکسازی گندم با افت های متفاوت و بالا

کارایی باور نکردنی

دسته بندی ضایعات

چندین قربال متفاوت و کارکرد همزمان

سیستم هوای قوی و کارآمد

نحوه کارکرد :

جداسازی مواد زائد به وسیله نقاله و پیچ درون دستگاه و انتقال به توری غربال ورودی

سیستم تمیز کردن خودکار روی توری الک به وسیله استوانه زیر ورودی

پاکسازی مواد خام روی الک به روش بارریزی ضربه ای به صورت کنترل شده

استفاده از دو نقاله مارپیچ برای انتقال کزل به داخل مکنده هوای بالایی